DANH SÁCH – AniVN – JMedia Vietsub

Chuyên mục DANH SÁCH

Danh sách các bộ mà nhóm sẽ pick trong mùa cũng như thời gian biểu cho mỗi bộ.